Bana

September 1, 2019


Gråbo Terräng 13KM


Loppet börjar utanför Gråbo Sportcenter, vid grusparkeringen. Därefter bär det emot Aggetorp och Stenbrottet.

Direkt efter Stenbrottet kommer vi till svårare terräng. Efter 2 km kommer vi till El-ljusspåret. Efter 1 km på El-ljusspåret så tar vi en snäv sväng till höger.


Efter 1 km på grusväg så svänger vi vänster vid sjökanten. Därefter följer nu 3,5 – 4 km av terräng med få inslag av grus.


Terrängbanan slutar vid St. Lundby Scoutstuga. Där följer vi grusvägen 2 km tills vi kommer till eljusspåret, följ snitslarna.


Efter 1 km på El-ljusspåret så kommer vi ut igen på grusvägen.  Följ grusvägen till T-korsningen vid Lekstorp. Där tar du höger mot Gråbo. Sista kilometern rusar vi ner till mål!