Bana

September 1, 2019


Gråbo Terräng 13KM


Loppet börjar utanför Gråbo Sportcenter, vid grusparkeringen. Därefter bär det emot Aggetorp och Stenbrottet.

Direkt efter Stenbrottet kommer vi till svårare terräng. Efter 2 km kommer vi till El-ljusspåret. Efter 1 km på El-ljusspåret så tar vi en snäv sväng till höger.


Efter 1 km på grusväg så svänger vi vänster vid sjökanten. Därefter följer nu 3,5 – 4 km av terräng med få inslag av grus.


Terrängbanan slutar vid St. Lundby Scoutstuga. Där följer vi grusvägen 2 km tills vi kommer till eljusspåret, följ snitslarna.


Efter 1 km på El-ljusspåret så kommer vi ut igen på grusvägen.  Följ grusvägen till T-korsningen vid Lekstorp. Där tar du höger mot Gråbo. Sista kilometern rusar vi ner till mål!

September 1, 2019


Gråbo Terräng 17KM


Loppet börjar utanför Gråbo Sportcenter, vid grusparkeringen. Därefter bär det emot Aggetorp och Stenbrottet.

Direkt efter Stenbrottet kommer vi till svårare terräng. Efter 2 km kommer vi till El-ljusspåret. Efter 1 km på El-ljusspåret så tar vi en snäv sväng till höger.


Efter 1 km på grusväg så svänger vi vänster vid sjökanten. Därefter följer nu 3,5 – 4 km av terräng med få inslag av grus.


Terrängbanan slutar vid St. Lundby Scoutstuga. Där tar vi höger och följer grusvägen som snittslad. Efter 1,5 km svänger vi skarpt vänster och följer den snistslade banan. Stigen kommer efter 4 km bli en grusväg som sedan mynnar ut vid Annesjön.  Följ grusvägen till T-korsningen vid Lekstorp. Där tar du höger mot Gråbo. Sista kilometern rusar vi ner till mål!